Shanti Yoga

Vilkår og Betingelser

Disse salgsbetingelsene gjelder salg av kurs og workshops til elever og forbrukere som handler over nettet hos Shanti Yoga Flekkefjord.

Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av Epost.

1 Parter

Selger er: Shanti Yoga Flekkefjord AS, heretter referert til som selger, Shanti yoga, vi og oss.

Registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: NO 952 369 055

Telefon: 908 29 447 / 412 14 394

Epost: shantiyoga.flekkefjord@outlook.com 

Kjøper er: Den personen som er oppgitt som kjøper av bestillingen, heretter referert til som kjøper eller medlem.

2 Betaling og priser

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Kjøpesummen skal forhåndsbetales med VIPPS. Tilbakebetalinger ved ev. kanseleringer tilbakebetales på samme måte.

Honør- og studentrabatt

Studentpriser gjelder kun ved 100% student. Bevis må framlegges på første klasse etter kjøpt medlemskap. Honnør gjelder fra 67 år eller med honnørbevis. Er du student/honnør får du 10% rabatt på våre kurs og workshops, du er selv ansvarlig for å velge riktig pris ved påmelding. Ta kontakt med oss for rabattkode. Bestiller du to kurs sammenhengende i bookingsystemet får du automatisk 20% rabatt. Viktig å merke seg at dette må gjøres i en handling (én handlekurv).

3 Om bestilling (påmelding) 

For kjøper er bestillingen (påmeldingen) bindende og vilkårene akseptert når påmeldingen er utført og når bestillingen er registrert i våre IT-systemer. Når selger mottar kjøpers bestilling, vil selger bekrefte ordren og automatisk sende en spesifisert ordrebekreftelse til kjøper. Kjøper oppfordres til å lese nøye gjennom ordrebekreftelsen for å se til at denne er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom kjøpers bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud, som kjøper kan akseptere eller takke nei til. 

4 Opplysninger gitt i bookingsystemet

Shanti Yoga prøver å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at bilde-/skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom kurs/workshop er fulltegnet. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

5 Angrerett 

Retten til å reklamere på kurs/tjenester er annerledes enn ved kjøp av produkter. Her ligger en egenrisk for kjøperen. Angrerett gjelder ikke for påmelding til klippekort, kurs, eller workshops.

Påmelding er bindende. Ønsker du å avbestille er fristen 14 dager før. Avmelding medfører et administrasjonsgebyr på kr 450. Melder du deg av mindre enn 14 dager før kursoppstart refunderes ikke kursavgiften uansett grunn, bortsett fra skriftlig legeerklæring, da refunderes kursavgift minus administrasjonsgebyr på kr 450.

Dersom avbestilling skjer etter at kurset har startet kan du få lov til å bytte til et annet kurs om vi har plass på kurset du ønsker å bytte til. Har du betalt for drop-in og allikevel blir forhindret fra å delta på timen, må kansellering skje innen 3 timer før klassen starter.

Påmelding til Workshops og andre eventer er bindende. Avmelding mindre enn 5 dager før eventet tar plass medfører ingen rett på refusjon, gitt du ikke er syk og har skriftlig legeerklæring. Da refunderes beløpet minus 30% av beløpet i administrasjonskostnad.

Tapte timer kan tas igjen i løpet av kursperioden (som typisk er på 8 uker) gitt at det er plass. Du kan ta igjen på de kursene som blir oppgitt med drop-in plasser. Du må gi beskjed til selger at du ikke kan delta på timen, og sammen sette deg opp på ny time etter kapasitet. Dette må skje minimum 3 timer før timen starter.

Retur av innbetalt beløp eller avslutning av eksisterende kurs er ikke mulig. Dersom kjøper velger å ikke benytte seg av Shanti yoga sine tjenester i perioder der kurset pågår gir det ikke mulighet for refusjon.

Frysing av kurs

Dersom du blir sykmeldt mer enn en uke, har du anledning til å fryse din kursdeltagelse, til du er friskmeldt. Du må gi oss beskjed i rimelig tid på mail shantiyoga.flekkefjord@outlook.com

6 Personopplysninger

Shanti yoga behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, for å kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. I noen tilfeller kan Shanti yoga også behandle personopplysninger til andre formål, for eksempel sende deg nyhetsbrev, informasjon om tilbud etc. Ønsker du og reservere deg for dette vennligst send oss en melding til shantiyoga.flekkefjord@outlook.com

d deg på vårt nyhetsbrev

7 Garanti

Ved kurs og tjenester garanterer vi best mulig undervisning og kursinnhold, men forbeholder oss retten at det ikke går å tilfredsstille alles forventninger. Det ligger en viss egenrisk når man kjøper kurs, workshop o.l.

8 Generelt

Kjøper forplikter seg til å respektere og etterleve de til enhver tid gjeldende trivselsregler ved Shanti Yoga. Dersom et medlem ikke respekterer dette, kan medlemmet nektes tilgang.

Alle verdier i Yogarommets lokaler oppbevares på eget ansvar. Yogarommet er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller på annen måte tap av kjøpers personlige eiendeler som kjøper tar med seg til Yogarommet.

All praktisering på klasser, kurs og workshops i Shanti Yoga sine lokaler er på eget ansvar. Det er forventet at hvert medlem kjenner sin kropp og sine begrensninger best, uavhengig av hva hver enkelt lærer/instruktør måtte instruere. Shanti Yoga AS og våre lærere/instruktører tar ikke ansvar for eventuelle skader medlemmet måtte pådra seg under en klasse, et kurs eller en workshop.

I ferier og høytider vil åpningstidene være begrenset ettersom timeplanen vil justeres og inneholde færre klasser enn resten av året. Yogarommet er stengt og det holdes ingen klasser på offentlige helligdager. Det må tas høyde for at instruktører kan bli syke eller andre uforutsette ting kan oppstå.

Shanti Yoga er ikke ansvarlig for hendelser som forhindrer medlemmet fra å benytte Yogarommet sine tjenester dersom disse hendelsene er utenfor Shanti Yoga sin kontroll, samt ikke mulig for Shanti Yoga å forutse følgene av (Force Majeure).

9 Reklamasjon

Retten til å reklamere på kurs/tjenester er annerledes enn ved kjøp av produkter. Her ligger en egenrisk for kjøperen. Angrerett gjelder ikke for påmelding til kurs eller workshops. Påmelding/registrering og kjøp til kurs og workshops, både med interne og eksterne lærere (gjestelærere) er bindende. Kjøp returneres som utgangspunkt ikke. 
Retur av innbetalt beløp eller avslutning av pågående kurs eller workshop er ikke mulig. Dersom kursdeltaker velger å ikke benytte seg av Shanti yoga sine tjenester i perioder der kurset pågår, gir det ikke mulighet for refusjon.


10 Konfliktløsing

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.